Vanoce 2016

Vítejte na stránkách společnosti MEDATA

Společnost MEDATA spol. s r.o. zajišťuje konzultace, prodej a servis špičkové zdravotnické techniky.

Aixplorer ShearWaveTM Elastografie
Mamologie | Onkologie | RDG | gynekologie | urologie
Tablet Přenosné ultrazvuky   
Anesteziologie | Traumatologie | Kardiologie | Ultrazvukem kontrolované výkony | RDG
MultiDopT Transkraniální a cévní dopplery
Iktová centra | Neurologie | Neurochirurgie | Angiologie
Basic3 Pletysmografie   
Angiologie | Diabetologie
PeriScan Měření mikrovaskulární perfúze
Diabetologie | Dermatologie | Angiologie | Popáleninová centra
Touch Stacionární sonografy   
Gynekologie/Prodnictví | IVF | Anesteziologie | Traumatologie | RDG | Angiologie
Vitalogik Monitorování životních funkcí
ARO | JIP | Interna | Kardiologie
Horizon XVu Katetrizační laboratoře
Kardiologie | Angiolinky
Omnisense Kostní denzitometrie   
Ženské ambulance | RDG | specialisté
Renova Terapie rázovou vlnou
Sexuologie | Urologie | Andrologie

Mohlo by vás zajímat

Clarius: ultrazvuk kdekoli s sebou - od roku 2017 i v Česku ...image

Mutivlnný sonograf - RealTime Shear Wave Elastograf Aixplorer doplňuje verzi v9 o další širokospektrální sondy - SuperLinear HST SLH20-6 (6.0-20.0 MHz, "hockey-stick" tvar) a SuperPhasedArray XP5-1 (1.0-5.0 MHz) "Single Crystal" technologie.


SuperSonic Imagine news     Více o novince naleznete zde.

SuperSonic Imagine na svém přístroji Aixplorer po převratné ShearWaveTM Elastografii přináší další inovaci - UltraFastTM Doppler.

  • Barevná vizualizace toku je 10 krát rychlejší než konvenční Barevný doppler.
  • Umožňuje získat velmi přesné informace o toku bez kompromisů mezi snímkovou frekvencí a prostorovým rozlišením.
  • Umožňuje precizní a reprodukovatelnou kvantifikaci více vzorkovacích objemů zároveň.

Kanadský výrobce ultrazvukových diagnostických přístrojů Ultrasonix představuje novou vysokofrekvenční sondu.

Širokopásmová lineární sonda L40-8/12 (8-40 MHz) ideální pro humánní onko-dermatologii / kožní lékařství a zobrazování malých zvířat (např. myší, králíků..) pro výzkumné účely: detekce nádorových onemocnění a sledování průběhu terapie, vývoj zobrazování s kontrastní látkou a podobně. Další možnost využití: oftalmologická diagnostika.

Ultrasonix news     Více o novince naleznete zde.