Atys Medical (Francie)

image

Ideální přenosné angiologické diagnostické systémy pro rutinní vyšetřování periferních a extrakraniálních cév s možností měření palcových tlaků a ABI indexů.

Modely

Basic
(L/ 1/ 2/ 3.1/ 3.2/ 3.4)
  
Angiologická laboratoř: Tužkový CW doppler, foto- & pneumo- pletysmograf, ABI, TBI indexy, palcové a kotníkové tlaky, rychlost venózního návratu, systolický tlak dopplerem, rychlost pulsové vlny
MicroFlow S   
Kapesní doppler
SysToe   
Měřič palcového systolického tlaku


TCDX   
TCD-Holterovský systém pro monitorování intrakraniálních embolií...

Aktuality

TCD-X - Unikátní Holter

2012/12: Medata a výrobce ATYS Medical (Francie) uvádí na trh ve světě první TCD-Holterovský systém dlouhodobého (více jak 5-hodinového) monitorování intrakraniálních (MCA) toků pro výskyt embolů u pacientů během jejich normální denní činnosti. TCD signál z robotizované, dopplerovský signál optimalizující 1,5 MHz uni-laterální sondičky, umístěné na lehkém hlavovém držáku, je nahráván 0,35kg rekordérem (SD karta) a posléze analyzován (jak zvukově, tak výpisem dopplerovského spektrálního signálu) na PC příslušným softvérem.

SysToe - Automatické měření palcových tlaků

2009/03: Současné systémy pro měření systolického krevního tlaku (standardní PPG, laser doppler, rtuťový strain gauge, ultrazvukový doppler) trpí významnými nedostatky ergonomie, spolehlivosti nebo ceny, která limituje klinické využití. Novinka francouzského výrobce Atys přístroj SysToe, optimalizovaný na náklady, spolehlivost, přesnost a jednoduchost použití, umožňuje každému zdravotnickému pracovníkovi měřit palcový tlak pohodlně a pohotově.