Enguard Central (Ensemble)

image

Centrála monitorovací sítě

 • Jednoduchost: Intuitivní obsluha a provedení s mnoha možnostmi různých přednastavení monitorování
 • Uživatelsky jednoduché rozhraní
 • Flexibilita: Modulární nastavení a možnost úpravy nabídek (menu) podle specifických potřeb a požadavků

Galerie

Pro zvětšení obrázku klikněte na miniaturu...

Vlastnosti

Nejdůležitější údaje o výrobku

 • Až 12 pacientů s nepřetržitým zobrazením křivek z neomezeného počtu připojených pacientských monitorů
 • Plné zobrazení hodnot jakéhokoliv zvoleného pacientského monitoru
 • Stejné uživatelské rozhraní jako u bedside monitorů
 • Uživatelsky intuitivní rozhraní včetně tlačítek rychlé volby funkcí "Quick keys"
 • Standardní komunikační protokoly a uchovávání pacientských dat dlouhou dobu
 • Platforma PC: jednoduchá, upgradovatelná, finančně nenáročná s minimální prodlevou při výskytu závady

Funkce

 • Full Disclosure: Zobrazení všech EKG svodů v plném rozlišení, včetně prohlížení všech arytmií během monitorovacího procesu se záznamem 6 hodin až 6 dní (volitelné).
 • Úseky událostí: Možnost uživatelem označit až 75 úseků událostí všech křivek a alarmů v okamžiku výskytu události.
 • Grafické trendy: Zobrazení panelu grafických trendů až osmi znaků životních funkcí s rozlišením jedné minuty. Prohlížení déle trvajících změn stavu pacienta a jejich vývoje se záznamem až 10 dní.
 • Tabulka číselných hodnot: Číselné hodnoty znaků životních funkcí lze zobrazit v rozlišení jedna minuta včetně alarmů a označených událostí. Uživatel může nastavit tabulky podle specifických potřeb.
 • Analýzy Arytmií: Dvě možnosti nastavení: Základní (Basic) nebo rozšířené (Extended) analýzy. Kontinuální analýza křivky EKG založená na algoritmu duálního svodu QRS zobrazená v tabulce hodnot a grafů.
 • Sledování ST úseku (ST Watch): Možnost prohlížet údaje ST úseku v grafickém zobrazení déle trvajícího období s ohledem na změny ST vývoje v čase. Zobrazení trendů vypočtených ST parametrů umožňuje morfologické porovnání.
 • ST analýzy všech svodů: Simultánní a průběžná ST analýza ze všech EKG svodů s alarmem ST úseku.
 • HRV: Tato funkce počítá změny srdečního rytmu za stanovené období se znázorněním histogramů, včetně tabulky a vývoje časové domény. HRV statistické parametry QRS komplexů.
 • Celkové zobrazení EKG svodů: Simultánní zobrazení všech EKG svodů s automatickým návratem do základního zobrazení podle nastaveného časového úseku.
 • Titrační tabulky a výpočty léků: Koncentrace léku,výpočet infusního poměru a injekčního množství podle stanovených klinických parametrů. Všechny tabulky léčebných dávek jsou spřaženy k full disclosure, přehledovému zobrazení (overview) a trendům.