PeriFlux 6000 Vascular Lab

PeriFlux 6000 Vascular Lab

Periferní tlak a tcpO2 - inteligentní kombinace s teplotně stimulovaným Laser-doppler měřením perfúze

  • Kompletní zhodnocení prokrvení končetiny
  • Úspora času
  • Vyšetření přizpůsobené pacientovi

Galerie

Pro zvětšení obrázku klikněte na miniaturu...

Periferní tlak a transkutánní kyslík (TCOM)

PeriFlux 6000 nabízí jedinečnou možnost kombinace makrovaskulárního a mikrovaskulárního měření. Při použití jediného přístroje a softwaru můžete získat vysoce-kvalitní diagnózu periferní arteriální choroby (PAD) a případně přesné hodnocení hojení ran (u diabetické nohy).

Makrovaskulární testy

PeriFlux 6000 umožňuje řadu makrovaskulárních diagnostických testů včetně kotníkového tlaku, palcového tlaku, záznamu pulsního objemu (PVR) a segmentárního tlaku. Měřící procedura je zjednodušena až 12-ti tlakovými výstupy a vestavěnou tlakovou pumpou. Software PSW ExM obsahuje automatický výpočet kotníkového-brachiálního indexu (ABI) a palcového-brachiálního indexu (TBI) stejně jako protokol pro pásový trenažér. Laser-dopplerovské sondy se používají pro detekci toků, která má ověřenou citlivost také na prstové cévy.

Makrovaskulární testy

Mikrovaskulární testy

Na hojení ran nemá vliv pouze makrocirkulace, funkční mikrocirkulace je také podstatná. Pro přesnou diagnostiku hojení rány (dekubitu atp.) a případné určení úrovně korekční amputace je doporučeno provedení mikrovaskulárních testů. PeriFlux 6000 umožňuje provést test reakce transkutánního kyslíku (tcpO2) na místní ohřev a test tlaku na prokrvení pokožky (SPP).

Mikrovaskulární testy

Úspora času

PSW ExM software poskytuje exkluzívní možnost provést řadu vaskulárních testů paralelně, při úspoře vyšetřovacího času. Řada nemocnic neprovádí měření transkutánního kyslíku (tcpO2), protože očekávají dlouhou dobu měření. S paralelním testováním lze změřit palcové a kotníkové tlaky zároveň, stejně jako bazální tcpO2, čímž získáme všechny požadované informace pro správné klinické rozhodnutí.

Řešení pro studenou ischemickou nohu

Na pacientovi se studenou ischemickou nohou může být obtížné měřit distální tlaky. Proto řada vaskulárních laboratoří rutinně ohřívá svým pacientům nohy infra-lampou, koupelemi nohou nebo jinými metodami. PeriFlux 6000 nabízí jiné řešení. Kombinací teplotní a laser-dopplerovské sondy lze tkáň ohřát místně v bodě měření a zamezit ztrátě času při použití nepřesných tradičních metod.

Řešení pro studenou ischemickou nohu

Kompatibilita s DICOM a HL7 protokoly

PSW ExM software je kompatibilní s protokoly DICOM (digitální zobrazování a komunikace v medicíně) a HL7 (jazyk zdravotní péče úrovně 7). Pacientské informace (worklist) se načítají a výsledky vyšetření ukládají automaticky.

Kompatibilita s DICOM a HL7 protokoly

Obvyklé konfigurace

Dva tlakové kanályČtyři tlakové kanályRozšíření
Laser-dopplerovské sondy242
Tlakových výstupů6612
Vaskulární testykotníkový tlak/ABI, palcový tlak/TBI, PVR, segmentální tlak, SPP, odezva tkáně na místní ohřev
tcpO21-41-21-2

Proč měřit jak makro, tak mikro?

Periferní arteriální choroba (PAD) je často mnohem agresivnější u diabetiků a riziko velké amputace je vysoké. Pacienti s Kritickou končetinovou ischémií mají arteriální nálezy, které kriticky utlačují krevní zásobení tkání. Jak makrovaskulární choroba, tak mikrovaskulární dysfunkce mají vliv na prokrvení těchto pacientů. Makrovaskulární testy poskytují omezenou informaci o prokrvení končetiny a potenciálu hojení zranění. Pro mnohem přesnější odhad závažnosti choroby lze využít přídavné mikrovaskulární vyhodnocení jako např. transkutánní kyslík (tcpO2), odezva tkáně na místní ohřev a/nebo Tkáňové tlaky prokrvení (SPP).

Proč měřit jak makro, tak mikro?