Supersonic Imagine (Francie) - ultrazvuková elastografie

Supersonic Imagine

SuperSonic Imagine posunuje medicínské zobrazování za limity konvenční sonografie.

Poprvé na světě je v komerční sonografické technice využito k zobrazení a diferenciaci tkání ultrazvukem jak podélného, tak příčného šíření ultrazvuku. Podélné šíření ("klasický ultrazvuk") slouží k velmi kvalitním 2D a dopplerovským anatomickým zobrazením tkání a krevních toků, příčné šíření ("Shear Wave") pak k - na operátorovi nezávislému - přesnému měření "tuhosti, resp. elasticity" tkání v tlakových jednotkách (kPa). Čím tužší tkáň, tím větší pravděpodobnost malignity, čím elastičtějí, měkčí tkáň, tím větší pravděpodobnost "nezhoubné, benigní" tkáně zkoumaných novotvarů.

10 let inovací - Aixplorer® Mach 30 - systém Vše v jednom

Aixplorer® Ultimate je prémiový ultrazvukový přístroj vybavený jedinečnou UltraFastTM technologií, která poskytuje 200-krát vyšší obrazovou frekvenci ve srovnání s konvenčními sonografy. Jeho softwarově založená architektura umožňuje společnosti Supersonic Imagine neustále nabízet inovativní a stále efektivnější zobrazovací módy.
Naše pionýrská technologie - ShearWaveTM elastografie je jediná technologie neinvazivního měření tuhosti v širokém rozsahu klinických aplikací, se všemi sondami a v reálném čase.
S přístrojem Aixplorer Mach 30 si užíváte inovací exponenciálně - vše pracuje stále rychleji a dokonce i lépe.

Vyjímečná obrazová kvalita

B (2D) mód je základní ultrazvukový diagnostický mód. Software firmy SuperSonic Imagine - UltraFastTM technologie - poskytuje vysoce kvalitní, homogenní a informačné obsažný obraz pro širokou škálu klinických situací. Podobně, díky Tissue TunerTM technologii, lze rychlost ultrazvukové vlny vhodně adaptovat pro řadu orgánů a řadu klinických situací.

Jediná ShearWaveTM elastografie v reálném čase

ShearWaveTM elastografie v reálném čase, vyvinutá firmou SuperSonic Imagine, umožňuje vyšetřujícím vizualizovat a kvantifikovat tuhost tkáně v reálném čase, spolehlivě a reprodukovatelně. Tuhost tkáně se stala důležitým parametrem v diagnostice potenciálně maligní tkáně nebo jinak nemocné tkáně. Téměř 400 vědeckých publikací hodnotí SWE jako přínosnou metodu pro klinické vyšetření pacientů v široké škále nemocí.

Inovace pokračují

Aixplorer UltraFastTM platforma otevírá cestu důležitým klinickým inovacím:
Angio PL.U.S. - UltraSensitiveTM zobrazení plošnou vlnou poskytuje novou úroveň mikrovaskulárního zobrazení díky významně zlepšené barevné citlivost a prostorové rozlišovací schopnosti při zachování vyjímečného 2D zobrazení.
TriVu: Aixplorer je nyní jediný sonograf nabízející TriVu, simultánní zobrazení kombinující B-mód, SWETM a vylepšené barevné zobrazení. Umožňuje vyšetřujícímu vizualizovat anatomii, tkáňovou tuhost aprokrvení současně.
Needle PL.U.S.: Nejnovější inovace exkluzívně pouze v sonografu Aixplorer Ultimate. Needle PL.U.S. umožňuje vizualizovat bioptické jehly a anatomické struktury v reálném čase v nedostižné přesnosti a také odhadovat místo, kam jehla míří. Funkce spoří čas, zvyšuje výkonnost, pohodlí a spolehlivost bioptické procedury.

Modely

Aixplorer Mach 30 Aixplorer Mach 30   
Premiový Shear-Wave Elastografický ultrazvukový systém pro rdg a onko-diagnostiku...
Aixplorer Ultimate Aixplorer Ultimate   
Shear-Wave Elastografický ultrazvukový systém pro rdg a onko-diagnostiku...
Aixplorer Mach 20 Aixplorer Mach 20   
Premiový Shear-Wave Elastografický ultrazvukový systém pro rdg a onko-diagnostiku...

Aktuality

Aixplorer Mach 20

2020/01: Medata a SSI uvádí na trh novou generaci multivlnného UltraFast Intelligence a Shear Wave Plus Elastography systému Aixplorer Mach 20 ...


Nový nástroj pro hodnocení jater

2019/05: V současnosti je na trh uváděna aktualizace bezkonkurenčního hepatologického softwaru přinášející lékařům řadu dalších důležitých jaterních biomarkerů...


Aixplorer Mach 30

2018/10: Medata a SSI uvádí na trh novou generaci multivlnného UltraFast Intelligence a Shear Wave Plus Elastography systému Aixplorer Mach 30 ...


Aixplorer Ultimate

2017/08: SuperSonic Imagine uvádí na trh novou řadu špičkového sonografu Aixplorer Ultimate.
Aixplorer Ultimate je premium ultrazvukový systém založený na unikátní patentované "UltraFast" technologii, která zcela mění tvář ultrazvukového zobrazování v nových, inovativních módech : ShearWave™ Elastography (SWE™), UltraFast™ Doppler, Angio PL.U.S – Planewave UltraSensitive™ Imaging, TriVu, a nyní i Needle PL.U.S (automatické chytré zvýraznění obrazu bioptické jehly bez zhoršení B-obrazu, založené na sekvenčním postupu zobrazení jehly compound postupem a následným B-obrazem v rychlém sledu)... Dále dostupný BarCode scanner, Sony UP D898 MD (A6) termo-printer, vylepšená S-Nav Fusion, ...


Mód TriVu

2016/09: SuperSonic Imagine povyšuje svůj premiový produkt - Multivlnný sonograf - Shear Wave Elastograf Aixplorer dalším unikátním módem TriVu, tj. real-time kombinací Hi-Res 2D zobrazení s Shear wave elastografií a zároveň i barevným dopplerovským zobrazením, což značně urychlí diagnostický proces.Mód Fusion Imaging

Dalším významným rozšířením hw/sw schopností Aixploreru je možnost Fúze real-time snímaného a synchromizovaného uzv/swe/color obrazu s primárně pořízeným MRI/CT/PET obrazem hlavně pro přesnou (4D) navigací intervence (biopsie, ablace, atd.).
Poslední verze Aixploreru V11 uvádí další lineární sondu - zejména pro mamologii - SuperLinear SL18-5 (5,0 - 18 MHz), mikrovaskulární dopplerovský mód ANGIO Plus a další kvalitativní vylepšení.Mód Angio PL.U.S

2015/11: SuperSonic na svém premium UltraFast Imaging sonografu Aixplorer přidává další "supercitlivý" mód Angio PL.U.S, – Planewave UltraSensitive™ Imaging umožňující zobrazení "mikro-flow" cirkulace velmi pomalých toků a tak vedle velmi detailního anatomického a elastografického zobrazení a kvantifikace tuhosti posoudit stav novotvarů z hlediska prokrvení ...


AIUM 2015 interview s Dan Skyba o Aixplorer V9 systému

2015/04: Dan Skyba představuje novou verzi elastografického sonografu Aixplorer na AIUM 2015 ...


RSNA 2014 interview s Dan Skyba o Aixplorer V9 systému

2014/12: Dan Skyba představuje novou verzi elastografického sonografu Aixplorer na RSNA 2014 ...

RSNA 2014


Supersonic Imagine a Canon

2014/12: SuperSonic Imagine spojuje síly s japonským Canonem na projektu kombinace fotoakustického a ultrarychlého sonografického skenování pro možnost zobrazování bio-fyziologických vlastností tkání (koncentrace hemoglobinu / melaninu, saturace kyslíku atd...).


Sledování svalů a šlach

2014/11: Aixplorer (jako jediný sonograf & shear-wave-elastograf na trhu) umožňuje sledovat v reálném čase vlastnosti svalů a šlach při zátěži zobrazováním a kvantifikací elasticity (tuhosti) svalových vláken a šlach- velmi novátorské / důležité pro výzkum ve sportovním lékařství ... viz :
SuperSonic Imagine Receives FDA 510k Clearance for New Musculoskeletal and Vascular Ultrasound Probes
www.prnewswire.com/news-releases/supersonic-imagine-receives-fda-510k-clearance-for-new-musculoskeletal-and-vascular-ultrasound-probes-300002272.html


Sondy pro Version 9

2014/10: Portfolio ultrazvukových sond premium mutivlnného sonografu Aixplorer - rozšířeno o další sondy, např. "hockey-stick" lineární LSH20-6 (6-20 MHz) a "single-crystal phased array" sektorovou XP5-1 (1.0-5.0 MHz). Všechny sondy jsou kompatibilní s real-time kvantifikující, reprodukovatelnou, na operátorovi nezávislou, velkoplošnou Shear-Wave Elastografií.

Aixplorer sondy


Desátý Shear-Wave-Elastograf AIXPLORER

2014/08: MEDATA instalovala do zdravotnických zařízení již desátý multivlnný sonograf- bezkonkurenční Shear-Wave-Elastograf AIXPLORER, naposledy do Oddělení zobrazovacích metod Nemocnice Jihlava

Aixplorer Jihlava


PulseWave Velocity a High PRF Doppler

2012/09: SuperSonic Imagine nově uživatelům nabízí excelentní ucelený balík pro vaskulární vyšetření, balík měření pro pediatrická vyšetření a další novinky.
Novinkami pro vaskulární vyšetření jsou vylepšení pro UltraFastTM Doppler, který je nyní navíc dostupný i na konvexní sondě SC6-1 a u všech metod barevného zobrazení (CFI, CPI a dCPI). Další inovací je simultální triplexní zobrazení u konvenčních Dopplerovských metod, zlepšená citlivost barevného dopplera a redukce spektrálního šumu u PW dopplera. Nově je dostupná funkce High PRF Doppler a pro výzkumné účely také měřící nástroj využívající unikátní UltraFast akvizice obrazových dat PulseWave Velocity (měření rychlosti šíření pulzní vlny cévní stěnou, pro odhad cévního stáří).
Při zobrazení s kontrastní látkou CEUS jsou nyní k dispozici optimalizace pro látky Sonazoid™, Sonovue® a Sonovue® Late Phase a pomocí Bracco VueBox™ je možná kvantifikace. Aixplorer také nově umožňuje panoramatické zobrazení včetně měření vzdálenosti křivkou (Curved Distance). Inovováno bylo také mnoho funkcí netýkajících se zobrazení a to s cílém co nejvíce zjednodušit uživateli ovládání sonografu a tím zlepšit workflow.
Uvedena byla také mikrokonvexní sonda SMC12-3, která je optimalizována pro vaskulární vyšetření, abdominální diagnostiku v pediatrii a neonatální hlavičky.


Aixplorer instalován ve FN Hradec Králové

2012/05: Dne 30.04.2012 byl instalován a uveden do provozu multivlnný sonograf Aixplorer na endoskopickém pracovišti II. interní kliniky FN Hradec Králové.


Aixplorer instalován ve FN Brno

2012/03: Dne 15.3.2012 byl instalován a uveden do provozu Multivlnný sonograf - SWE elastograf Aixplorer na Interní hepatogastroenterologické klinice FN Brno-Bohunice, přednosta Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Na snímku endokrinolog MUDr. Karel Starý.

Aixplorer ve FN Brno


UltraFastTM Doppler

2011/09: SuperSonic Imagine na svém přístroji Aixplorer po převratné ShearWaveTM Elastografii přináší další inovaci - UltraFastTM Doppler.

  • Barevná vizualizace toku je 10 krát rychlejší než konvenční Barevný doppler.
  • Umožňuje získat velmi přesné informace o toku bez kompromisů mezi snímkovou frekvencí a prostorovým rozlišením.
  • Umožňuje precizní a reprodukovatelnou kvantifikaci více vzorkovacích objemů zároveň.

Pro maximální využití této nové technologie při cévní diagnostice, uvádí SuperSonic Imagine novou lineární sondu SL10-2 (2-10MHz).


Instalace 4.generace multivlnného sonografu Aixplorer

2010/12: Špičkový multivlnný sonograf-elastograf Aixplorer (4. generace) s rdg-onko-aplikacemi v mammodiagnostice, dg. malých částí (vč. štítné žlázy, skrotum, MSK), dg. jater, ledvin, ženských orgánů a prostaty byl instalován v RDG Centru Hradec Králové s.r.o. (www.rdgcentrum.cz). Přístroj s velmi důležitým posláním také v preventivní onko-péči je vybavem lineární, konvexní i intrakavitární sondou...

První instalovaný Aixplorer v4 První instalovaný Aixplorer v4


4. generace sonografu - elastografu Aixplorer (nové sondy a optimalizace)

2010/10: Nová generace sonografu Aixplorer přináší dlouho očekávané novinky. Pro mamologická a onkologická pracoviště je nyní k dispozici 3D lineární sonda, se kterou je mimo jiné možné provádět 3D ShearWave elastografické vyšetření. Další novinkou je endokavitální sonda, která je optimalizovaná jak pro použití při gynekologickém vyšetření, tak pro diagnostiku prostaty, samozřejmě také včetně elastografického zobrazení. Radiologická pracoviště též mohou využít optimalizaci pro zobrazení s kontrastní látkou (s abdominální sondou).
Podstatných zlepšení se dočkaly dopplerovské módy zobrazení (Barevný Doppler, pulzní spektrální doppler). Byla zjednodušena správa dat v pacientské databázi a přístup k měřícím nástrojům. Celkově byl omlazen vnitřní hardware systému a díky tomu (i díky optimalizaci softwaru) je sonograf svižnější.


První instalace elastografu Aixplorer

2010/03: První špičkový multivlnný sonograf-elastograf Aixplorer byl na začátku března instalován na Akreditovaném mammografickém pracovišti FEMMA s.r.o. v Brně (www.femma.cz). Vzhledem k unikátním možnostem přístroje (super-rozlišovací schopnost 2D-zobrazení prsu, ale i štítné žlázy, břicha atd. a na operátorovi nezávislé real-time zobrazení a přesné elastografické měření tuhosti tkání v kPa) je registrován velký zájem z mammografických screeningových i komplexních onkologických center v ČR i SK.

První instalovaný Aixplorer


Abdominální Shear Wave elastografie

2010/01: Software sonografického elastografu Aixplorer byl nyní povýšen o možnost abdominální elastografie pomocí konvexní sondy SC6-1 (6.0-1.0 MHz) s vysoce kvalitním 2D obrazem, dopplerovskými módy a SWE (Shear-Wave Elastografií). Softwarová verze v3 bude na podzim t.r. povýšena dále na verzi v4, obohacující možnosti Aixploreru o sonografická kontrastní vyšetření, endokavitální zobrazování a další novinky.


Medical Fair Award 2009

2009/10: Elastografický sonograf SuperSonic Imagine Aixplorer získal cenu veletrhu Medical Fair Brno 2009 - Medical Fair Award 2009. Toto mimořádné ocenění udělila hodnotitelská komise za inovativní a unikátní koncept - využití příčného šíření ultrazvuku pro přesné měření a zobrazení tuhosti tkání, což umožňuje diferenciaci maligních a benigních novotvarů.