Supersonic Imagine (Francie) - ultrazvuková elastografie

Supersonic Imagine

SuperSonic Imagine posunuje medicínské zobrazování za limity konvenční sonografie.

Poprvé na světě je v komerční sonografické technice využito k zobrazení a diferenciaci tkání ultrazvukem jak podélného, tak příčného šíření ultrazvuku. Podélné šíření ("klasický ultrazvuk") slouží k velmi kvalitním 2D a dopplerovským anatomickým zobrazením tkání a krevních toků, příčné šíření ("Shear Wave") pak k - na operátorovi nezávislému - přesnému měření "tuhosti, resp. elasticity" tkání v tlakových jednotkách (kPa). Čím tužší tkáň, tím větší pravděpodobnost malignity, čím elastičtějí, měkčí tkáň, tím větší pravděpodobnost "nezhoubné, benigní" tkáně zkoumaných novotvarů.

Modely

Aixplorer Aixplorer   
Shear-Wave Elastografický ultrazvukový systém pro rdg a onko-diagnostiku...

Aktuality

Nový mód TriVu

2016/09: SuperSonic Imagine povyšuje svůj premiový produkt - Multivlnný sonograf - Shear Wave Elastograf AIXPLORER dalším unikátním módem TriVu , tj. real-time kombinací Hi-Res 2D zobrazení s Shear wave elastografií a zároveň i barevným dopplerovským zobrazením, což značně urychlí diagnostický proces.

Nový mód Fusion Imaging

Dalším významným rozšířením hw/sw schopností Aixploreru je možnost Fúze real-time snímaného a synchromizovaného uzv/swe/color obrazu s primárně pořízeným MRI/CT/PET obrazem hlavně pro přesnou (4D) navigací intervence (biopsie, ablace, atd.).
Poslední verze Aixploreru v11 uvádí další lineární sondu - zejména pro mamologii - SuperLinear SL18-5 (5,0 - 18 MHz), mikrovaskulární dopplerovský mód ANGIO Plus a další kvalitativní vylepšení.

Mód AngioPLUS

2015/11: SuperSonic na svém premium UltraFast Imaging sonografu Aixplorer přidává další "supercitlivý" mód AngioPLUS, umožňující zobrazení "mikro-flow" cirkulace velmi pomalých toků a tak vedle velmi detailního anatomického a elastografického zobrazení a kvantifikace tuhosti posoudit stav novotvarů z hlediska prokrvení ...

RSNA 2014 interview s Dan Skyba o novém AIXPLORER v9 systému

2014/12: http://sonoworld.com/ConventionDetails/Highlights_from_the_2014_RSNA_Exhibits.aspx

Supersonic Imagine a Canon

2014/12: SuperSonic Imagine (francouzský producent multivlnného sonografu- shear wave elastografu Aixplorer) spojuje síly s japonským Canonem na projektu kombinace fotoakustického a ultrarychlého sonografického skenování pro možnost zobrazování bio-fyziologických vlastností tkání (koncentrace hemoglobinu / melaninu, saturace kyslíku atd...) ... viz :
SuperSonic Imagine Signs Collaboration Deal With Canon For Research Project
www.nasdaq.com/article/supersonic-imagine-signs-collaboration-deal-with-canon-for-research-project-20141202-00025

Sledování svalů a šlach

2014/11: Aixplorer (jako jediný sonograf & shear-wave-elastograf na trhu) umožňuje sledovat v reálném čase vlastnosti svalů a šlach při zátěži zobrazováním a kvantifikací elasticity (tuhosti) svalových vláken a šlach- velmi novátorské / důležité pro výzkum ve sportovním lékařství ... viz :
SuperSonic Imagine Receives FDA 510k Clearance for New Musculoskeletal and Vascular Ultrasound Probes
www.prnewswire.com/news-releases/supersonic-imagine-receives-fda-510k-clearance-for-new-musculoskeletal-and-vascular-ultrasound-probes-300002272.html

Sondy pro Version 9

2014/10: Portfolio ultrazvukových sond premium-sonografu AIXPLORER rozšířeno o další sondy, např. "hockey-stick lineární LSH20-6 (6-20 MHz) a "single-crystal phased array" sektorovou XP5-1 (1.0-5.0 MHz). Všechny sondy jsou kompatibilní s real-time kvantifikující, reprodukovatelnou, na operátorovi nezávislou, velkoplošnou Shear-Wave-Elastografií

Aixplorer sondy

Desátý Shear-Wave-Elastograf AIXPLORER

2014/08: MEDATA instalovala do zdravotnických zařízení již desátý multivlnný sonograf- bezkonkurenční Shear-Wave-Elastograf AIXPLORER, naposledy do Oddělení zobrazovacích metod Nemocnice Jihlava

Aixplorer Jihlava

Nová sonda a další inovace pro Aixplorer

2012/09: SuperSonic Imagine nově uživatelům nabízí excelentní ucelený balík pro vaskulární vyšetření, balík měření pro pediatrická vyšetření a další novinky.

Novinkami pro vaskulární vyšetření jsou vylepšení pro UltraFastTM Doppler, který je nyní navíc dostupný i na konvexní sondě SC6-1 a u všech metod barevného zobrazení (CFI, CPI a dCPI). Další inovací je simultální triplexní zobrazení u konvenčních Dopplerovských metod, zlepšená citlivost barevného dopplera a redukce spektrálního šumu u PW dopplera. Nově je dostupná funkce High PRF Doppler a pro výzkumné účely také měřící nástroj využívající unikátní UltraFast akvizice obrazových dat PulseWave Velocity (měření rychlosti šíření pulzní vlny cévní stěnou, pro odhad cévního stáří).

Při zobrazení s kontrastní látkou CEUS jsou nyní k dispozici optimalizace pro látky Sonazoid™, Sonovue® a Sonovue® Late Phase a pomocí Bracco VueBox™ je možná kvantifikace. Aixplorer také nově umožňuje panoramatické zobrazení včetně měření vzdálenosti křivkou (Curved Distance). Inovováno bylo také mnoho funkcí netýkajících se zobrazení a to s cílém co nejvíce zjednodušit uživateli ovládání sonografu a tím zlepšit workflow.

Uvedena byla také mikrokonvexní sonda SMC12-3, která je optimalizována pro vaskulární vyšetření, abdominální diagnostiku v pediatrii a neonatální hlavičky.

Aixplorer instalován ve FN Hradec Králové

2012/05: Dne 30.04.2012 byl instalován a uveden do provozu multivlnný sonograf Aixplorer na endoskopickém pracovišti II. interní kliniky FN Hradec Králové.

Aixplorer instalován ve FN Brno

2012/03: Dne 15.3.2012 byl instalován a uveden do provozu Multivlnný sonograf - SWE elastograf Aixplorer na Interní hepatogastroenterologické klinice FN Brno-Bohunice, přednosta Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. Na snímku endokrinolog MUDr. Karel Starý

Aixplorer ve FN Brno

UltraFastTM Doppler na sonografu Aixplorer

2011/09: SuperSonic Imagine na svém přístroji Aixplorer po převratné ShearWaveTM Elastografii přináší další inovaci - UltraFastTM Doppler.

  • Barevná vizualizace toku je 10 krát rychlejší než konvenční Barevný doppler.
  • Umožňuje získat velmi přesné informace o toku bez kompromisů mezi snímkovou frekvencí a prostorovým rozlišením.
  • Umožňuje precizní a reprodukovatelnou kvantifikaci více vzorkovacích objemů zároveň.

Pro maximální využití této nové technologie při cévní diagnostice, uvádí SuperSonic Imagine novou lineární sondu SL10-2 (2-10MHz).


Instalace 4.generace multivlnného sonografu Aixplorer

2010/12: Špičkový multivlnný sonograf-elastograf Aixplorer (4. generace) s rdg-onko-aplikacemi v mammodiagnostice, dg. malých částí (vč. štítné žlázy, skrotum, MSK), dg. jater, ledvin, ženských orgánů a prostaty byl instalován v RDG Centru Hradec Králové s.r.o. (www.rdgcentrum.cz). Přístroj s velmi důležitým posláním také v preventivní onko-péči je vybavem lineární, konvexní i intrakavitární sondou...

První instalovaný Aixplorer v4 První instalovaný Aixplorer v4

4. generace sonografu - elastografu Aixplorer (nové sondy a optimalizace)

2010/10: Nová generace sonografu Aixplorer přináší dlouho očekávané novinky. Pro mamologická a onkologická pracoviště je nyní k dispozici 3D lineární sonda, se kterou je mimo jiné možné provádět 3D ShearWave elastografické vyšetření. Další novinkou je endokavitální sonda, která je optimalizovaná jak pro použití při gynekologickém vyšetření, tak pro diagnostiku prostaty, samozřejmě také včetně elastografického zobrazení. Radiologická pracoviště též mohou využít optimalizaci pro zobrazení s kontrastní látkou (s abdominální sondou).

Podstatných zlepšení se dočkaly dopplerovské módy zobrazení (Barevný Doppler, pulzní spektrální doppler). Byla zjednodušena správa dat v pacientské databázi a přístup k měřícím nástrojům. Celkově byl omlazen vnitřní hardware systému a díky tomu (i díky optimalizaci softwaru) je sonograf svižnější.

Toto je jen výčet nejpodstatnějších změn. Novinek při představení nové 4.verze bylo více, proto budete-li mít zájem o podrobnější informace, budeme rádi pokud nás navštívíte na některém z kongresů, případně nás oslovíte jinou cestou.

První instalace elastografu Aixplorer

2010/03: První špičkový multivlnný sonograf-elastograf Aixplorer byl na začátku března instalován na Akreditovaném mammografickém pracovišti FEMMA s.r.o. v Brně (www.femma.cz). Vzhledem k unikátním možnostem přístroje (super-rozlišovací schopnost 2D-zobrazení prsu, ale i štítné žlázy, břicha atd. a na operátorovi nezávislé real-time zobrazení a přesné elastografické měření tuhosti tkání v kPa) je registrován velký zájem z mammografických screeningových i komplexních onkologických center v ČR i SK.

První instalovaný Aixplorer

Abdominální Shear Wave elastografie

2010/01: Software sonografického elastografu Aixplorer byl nyní povýšen o možnost abdominální elastografie pomocí konvexní sondy SC6-1 (6.0-1.0 MHz) s vysoce kvalitním 2D obrazem, dopplerovskými módy a SWE (Shear-Wave Elastografií). Softwarová verze v3 bude na podzim t.r. povýšena dále na verzi v4, obohacující možnosti Aixploreru o sonografická kontrastní vyšetření, endokavitální zobrazování a další novinky.

Medical Fair Award 2009

2009/10: Elastografický sonograf SuperSonic Imagine Aixplorer získal cenu veletrhu Medical Fair Brno 2009 - Medical Fair Award 2009. Toto mimořádné ocenění udělila hodnotitelská komise za inovativní a unikátní koncept - využití příčného šíření ultrazvuku pro přesné měření a zobrazení tuhosti tkání, což umožňuje diferenciaci maligních a benigních novotvarů.